Karmlagning I

Ibland har karmen helt eller delvis börjat ruttna, ofta pga gammal plastfärg eller något annat som gör att att vatten kommit in men inte ut. Ibland syns inte skadan förrän man börjat undersöka ordentligt och fått bort de yttersta lagren med färg eller annan tätningsmassa.

 

Bottenstycket rensat

Samma bottenstycke lagat med gammalt karmvirke

Copyright © All Rights Reserved